slogan

Uchwała nr III/58/17/15/2018
Rady Osiedla Koszyce
z dnia 15 lutego 2018 r.

w sprawie  udzielenia absolutorium dla Zarządu Osiedla Koszyce w Pile za 2017 rok.

Na podstawie § 6.  ust. 1i 4 pkt. 3 oraz § 10 ust.1 i 5 oraz § 11 ust.3 pkt. 3 ,4 i 7 oraz §20 ust 5 uchwały Nr LI/620/10 Rady Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 2010 r.  w sprawie Statutu Osiedla Koszyce (Dz. Urz. Woj. Wlkp.. Nr 228, poz. 4189) i uchwały Nr IX/113/11 Rady Miasta Piły z dnia 31 maja 2011r. zmieniającą uchwałę Nr LI/620/ Rady Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie Statutu Osiedla Koszyce (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 201, poz.  3165),  Rada Osiedla Koszyce uchwala co następuje:

§1. Rada Osiedla Koszyce udziela absolutorium dla Zarządu Osiedla Koszyce za   2017 rok.

§2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Uchwała nr III/57/17/14/2018
Rady Osiedla Koszyce
z dnia 15 lutego 2018 r.

w sprawie  przyjęcia  budżetu na rok  2018 przez Zarząd Osiedla Koszyce.

Na podstawie § 6.  ust. 1,4 pkt. 2 oraz § 10 ust.1 i 5 oraz § 11 ust.3 pkt. 2, 3,4 i § 20 ust 1, 3 pkt. 1, 2 uchwały Nr LI/620/10 Rady Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 2010 r.  w sprawie Statutu Osiedla Koszyce (Dz. Urz. Woj. Wlkp.. Nr 228, poz. 4189) i uchwały Nr IX/113/11 Rady Miasta Piły z dnia 31 maja 2011r. zmieniającą uchwałę Nr LI/620/ Rady Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie Statutu Osiedla Koszyce (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 201, poz.  3165),  Rada Osiedla Koszyce uchwala co następuje: 

§ 1. Rada Osiedla Koszyce przyjmuje  budżet na rok 2018 do wykonania przez Zarząd Osiedla Koszyce w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Uchwała nr III/56/17/13/2018
Rady Osiedla Koszyce
z dnia 15 lutego 2018 r.

w sprawie  przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Rady Osiedla Koszyce za rok 2017 przez Zarząd Osiedla Koszyce.

Na podstawie § 6.  Ust 1 i. 4 pkt. 2,3 oraz § 10 ust.1 i 5 oraz § 11 ust.3 pkt. 3,4 ,7  oraz §20 ust 3 pkt. 2 i ust 4 i5 uchwały Nr LI/620/10 Rady Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 2010 r.  w sprawie Statutu Osiedla Koszyce (Dz. Urz. Woj. Wlkp.. Nr 228, poz. 4189) i uchwały Nr IX/113/11 Rady Miasta Piły z dnia 31 maja 2011r. zmieniającą uchwałę Nr LI/620/ Rady Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie Statutu Osiedla Koszyce (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 201, poz.  3165),  Rada Osiedla Koszyce uchwala co następuje:

§ 1. Rada Osiedla Koszyce przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017 Rady Osiedla Koszyce przez Zarząd Osiedla Koszyce w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Uchwała nr III/55/17/12/2018
Rady Osiedla Koszyce
z dnia 15 lutego 2018 r.

w sprawie  przyjęcia sprawozdania z wykonania uchwał Rady Osiedla oraz prac Zarządu Osiedla Koszyce w Pile za rok 2017.

Na podstawie § 6.  Ust1 i. 4 pkt. 3 oraz § 10 ust.1 i 5 oraz § 11 ust.3 pkt.2,3 , 4,7 i § 20 ust 5  uchwały Nr LI/620/10 Rady Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 2010 r.  w sprawie Statutu Osiedla Koszyce (Dz. Urz. Woj. Wlkp.. Nr 228, poz. 4189) i uchwały Nr IX/113/11 Rady Miasta Piły z dnia 31 maja 2011r. zmieniającą uchwałę Nr LI/620/ Rady Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie Statutu Osiedla Koszyce (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 201, poz.  3165),  Rada Osiedla Koszyce uchwala co następuje:

§ 1. Rada Osiedla Koszyce przyjmuje sprawozdanie  za rok 2017 z wykonania uchwał Rady Osiedla Koszyce oraz sprawozdania z prac Zarządu Osiedla Koszyce w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Uchwała nr III/54/17/11/2018
Rady Osiedla Koszyce
z dnia 15 lutego 2018 r.

w sprawie  powołania na radnego Rady Osiedla  Koszyc Pana Michała Sabat.

Na podstawie § 38.   uchwały Nr LI/620/10 Rady Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 2010 r.  w sprawie Statutu Osiedla Koszyce (Dz. Urz. Woj. Wlkp.. Nr 228, poz. 4189) i uchwały Nr IX/113/11 Rady Miasta Piły z dnia 31 maja 2011r. zmieniającą uchwałę Nr LI/620/ Rady Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie Statutu Osiedla Koszyce (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 201, poz.  3165),  Rada Osiedla Koszyce, uchwala co następuje:

§ 1. Rada Osiedla Koszyce na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego przez Pana Michała Sabat,  powołuje go i nadaje mandat radnego Rady Osiedla Koszyce w Pile zgodnie §38 Statutu Osiedla Koszyce

§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Strona 1 z 19

Początek strony