slogan

zycz wiel 2017

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Osiedla Koszyc

Niniejszym uprzejmie zawiadamiam o dziewiątym posiedzeniu Rady Osiedla Koszyce, które odbędzie się o godz.17:00, w czwartek 16.02. 2017r., w siedzibie Rady Osiedla Koszyce w Pile, przy ul. Wenedów 8A. Jednocześnie zapraszam mieszkańców Koszyc do wzięcia udziału w tym posiedzeniu.

 1. Sprawy regulaminowe
 2. Informacja Przewodniczącego Zarządu Osiedla o podejmowanych działaniach w okresie pomiędzy VIII a IX posiedzeniem Rady Osiedla.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Osiedla o podejmowanych działaniach pomiędzy VIII a IX posiedzeniem Rady Osiedla.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu i Rady Osiedla Koszyce oraz z wykonania uchwał Rady Osiedla Koszyce za 2016 rok.
 5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu i wykonania uchwał Rady Osiedla za 2016 rok  przez Zarząd Osiedla.
 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016r. przez Zarząd Osiedla.
 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2017r przez Zarząd Osiedla.
 8. Projekt uchwały o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Osiedla Koszyce za 2016r.
 9. Dyskusja nad kierunkami działań organów Osiedla
 10. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 11. Zamknięcie posiedzenia.

Z wyrazami szacunku
Przewodniczący Rady Osiedla
Wiesław Bartoszewicz

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Osiedla Koszyc

Dot.: III/8/1/2017  posiedzenia Rady Osiedla Koszyce

Niniejszym uprzejmie zawiadamiam o ósmym posiedzeniu Rady Osiedla Koszyce, które odbędzie się o godz.17:00, w czwartek 12.01. 2017r., w siedzibie Rady Osiedla Koszyce w Pile, przy ul. Wenedów 8A. Jednocześnie  zapraszam Mieszkańców Koszyc do wzięcia udziału w tym posiedzeniu.

W porządku zebrania planuję:

 1. Sprawy regulaminowe
 2. Informacja Przewodniczącego Zarządu Osiedla o podejmowanych działaniach w okresie pomiędzy VII a VIII posiedzeniem Rady Osiedla.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Osiedla o podejmowanych działaniach pomiędzy VII a VIII posiedzeniem  Rady Osiedla.
 4. Podjęcie uchwały dotyczącej harmonogramu dyżurów na 2017r.
 5. Podjęcie uchwały dotyczącej planu pracy Rady Osiedla na 2017 rok.
 6. Podjęcie uchwały dotyczącej kierunków działania Zarządu Osiedla na 2017r.
 7. Podsumowanie spraw związanych z organizacją Turnieju Brydżowego oraz „Mikołajek” w 2016r.
 8. Podsumowanie działalności Rady i Zarządu Osiedla Koszyce za 2016r.
 9. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 10. Zamknięcie posiedzenia.

Z wyrazami szacunku
Przewodniczący Rady Osiedla
Wiesław Bartoszewicz

 

Strona 9 z 29

 

 

  

NOWE DOKUMENTY - zobacz 

(dodane: 20.01.20)   dotyczy: 

pdf  Kalendarz wyborczy 20.01.2020

 

 

bip logo

 

uwaga

 

logo rafal kalinowski

Początek strony